Αγοράστε σκόνη Alprazolam online

Αριθμός CAS: 28981-97-7

MF: C17H13ClN4

Συνώνυμα: 8-χλωρο-1-μεθυλ-6-φαινυλ-4h-1,2,4-τριαζόλη (3,4-a) (1,4) βενζοδιαζεπίνη

Εμφάνιση: λευκή σκόνη

Δοσολογία: 99%

MW: 308,76